Flamingo Thanh Hóa

Chi nhánh tập đoàn Flamingo Thanh Hóa ra mắt trụ sở mới

  • Ngày đăng:: 25/12/2019

Ngày 14/9 vừa qua tập đoàn Flamingo Thanh Hóa đã ra mắt văn phòng trụ sở. Mục tiêu hàng đầu...